Centrul Romilor pentru Integrare, Studii și Solidaritate în Dezvoltare Comunitară


 

Scopul nostru este abordarea practică a procesului de dezvoltare comunitară, folosită în intervenţii şi programe sociale/educaţionale/economice, care urmăreşte impactul pe termen lung şi o schimbare sustenabilă.

 

Obiectivele noastre:

a) Pregătirea şi promovarea la toate nivelurile de proiecte pentru dezvoltare în următoarele domenii: educaţie, sănătate, servicii sociale, locuire, cultură, administraţie, dezvoltare comunitară, antreprenoriat, cultură, cercetare şi studii; 

b) Formarea şi cultivarea opiniei publice în legătură cu problemele persoanelor de etnie romă;

c) Colaborarea cu persoane juridice similare, din ţară sau străinătate;

d) Elaborarea planurilor de actiune pentru punerea in practica a informatiilor obtinute in urma transferului de know-how;

e) Organizarea de intalniri cu reprezentanti ai unor organizatii ce se vor arata interesate de implementarea in propriile structuri a unor strategii corecte si coerente in domeniul dezvoltărrii comunitare;

f) Încurajarea spiritului de toleranţă şi a dialogului intercultural;

g) Promovarea respectului reciproc, înţelegerii şi cooperării dintre cetăţenii români de etnie romă şi ceilalţi indivizi, îndeosebi în domeniile educaţiei, culturii şi al mijloacelor de informare